Tervetuloa Finedun kotisivuille

Koulutus on panostus osaamiseen laatuun ja tuottavuuteen

Finedun jäsenet ovat yhdessä Rakennusteollisuus RT ry ja oppilaitosverkoston kanssa toteuttaneet laajaa kehittämisohjelmaa, jonka parantaa suomalaisten rakennus- ja kiinteistöalan yritysten sekä koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Kehittämisohjelmassa panostetaan mm. ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja digitaalisiin työ- ja oppimateriaaleihin sekä kansainvälistymiseen.

Toiminnan panostukset suunnataan talonrakennuksen, tuoteteollisuuden sekä kiinteistö- ja ympäristöalojen kehitystoimintojen tukemiseen.

Keskeisenä tavoitteena on suomalaiseen oppimisjärjestelmään pohjautuvan täydennyskoulutuksen ja oppimateriaalien kansainvälistäminen, digitalisointi ja monikielisyys.

Kehittämisohjelmaa ohjaa FINEDU – säätiö jolla on omaa projekti- ja kaupallista toimintaa varten tytäryhtiö Suomessa sekä edustusto Pietarissa joka toimii käytännön yhteystoimistona ja edustustona myös säätiön jäsenistön omille vientikoulutushankkeille.

Suomalainen täydennyskoulutus on vientituote