Finedu - säätiö

Finedu -säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla yritysten, yhteisöjen, säätiöiden ja oppilaitosten osallistumista merkittäviin kansainvälisiin seminaari- ja koulutustapahtumiin sikäli, kun nämä liittyvät säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen. Lisäksi säätiö edistää täydennyskoulutuksen kaupallistamista
projektien, yhteistoiminnan ja muiden aktiviteettien avulla. Säätiö voi jakaa apurahoja ja stipendejä ko. alojen työntekijöille, kehittäjille ja opiskelijoille. Säätiö tukee em. alojen muutakin kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös perustamalla omistukseensa tai osaomistukseensa yrityksiä tai muita kaupallisia yksiköitä, jotka tuottavat sääntöjen § 2.ssä mainittuun rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan koulutukseen ja vientitoimintaan liittyviä palveluita. Säätiö voi osallistua tarkoitusperiensä mukaisesti kaupallisiin kehityshankkeisiin toteuttajana, osapuolena tai muulla sopivalla tavalla

Säätiön säännöt liitteenä