Toiminnan strategia

Finedu-säätiön toiminalle on vahvistettu suuntaviivat toimintastrategiassa: Suomalaisen ammatillisen koulutusosaamisen kehittäminen digitalisaation, monikielisyyden ja kansainvälistymisen vaatimuksiin.

Toiminnan arvot

 • ammattiosaaminen
 • elinikäinen oppiminen
 • vastuullisuus ja luotettavuus
 • aktiivisuus ja innovatiivisuus
 • eri kulttuurien arvostaminen

Menestystekijät

 • koulutuksen käytännönläheisyys
 • elinkaariajattelun sisäistäminen
 • lisäarvon tuottaminen asiakkaille
 • koulutusosaamisen perusteiden hallinta: oppimisympäristöt, järjestelmät, menetelmät, aineistot ja kouluttajat

Toiminnan hyödyt

 • ajankohtaisuus sisällössä ja työtavoissa
 • tehtävien korkea vaikuttavuus
 • yritysten ja oppilaitosten näkökulman korostaminen
 • projekteissa pyritään selvään taloudelliseen hyötyyn ja opettamisen laatuun

Toiminnan lähtökohtia

 • täydennyskoulutus on panostusta osaamiseen, laatuun ja tuottavuuteen
 • toiminnan painopiste ammatillisessa täydennyskoulutuksessa
 • kehittämisen fokus on digitalisaatio, monikielisyys ja kansainvälisyys
 • säätiö antaa pohjan laajoille kehittämishankkeille
 • säätiö luo uuden ja vahvan vaikuttamiskanavan
 • säätiö ylläpitää hyvää imagoa ja markkinoi suomalaista koulutusosaamista
 • säätiö hakeutuu mukaan koulutuksen kansainvälisiin kehityshankkeisiin
 • säätiö edistää jäsenistönsä aloitteita ja kehitystavoitteita
 • säätiön Pietarin palvelutoimisto osallistuu myös Venäjän ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja suomalaisen täydennyskoulutuksen statuksen vahvistamiseen