Digiratu - oppimisjärjestelmä verkossa

Digiratu - oppimisjärjestelmä on Internet - verkossa toimiva sivusto joka sisältää kattavan sisältökokonaisuuden sekä ammatilliseen täydennyskoulutukseen että rakennusalan yrityksiin. Materiaali perustuu mm. digitoituihin Ratu - kortteihin, työ- ja oppimateriaaleihin ja toimii mm. suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja eestiksi. Näin Digiratu tukee sekä oppilaitoksia että alan yrityksiä ja edistää käytännön toimintaa monikielisessä työelämässä että kansainvälistymistä.

Digiratun sisältöä kehitetään ja päivitetään koko ajan ja tällä herkellä laajin osuus on uudisrakentamisen kokonaisuus.

Digiratun on toteuttanut Edustroi Finland Oy yhteistyössä Digital Robot osuuskunnan kanssa ja palvelua on kehitetty suurimmilta osin julkisella rahoituksella.

Digital Robot on toteuttanut palvelun teknisesti kokonaisuudessaan sekä tuottanut kaiken mediasisällön. Teksti perustuu RATU - kortteihin.