Lenedu projekti

Lenedu -projektin lähtökohta ja kehittäminen perustui Suomen Rakennusteollisuusliitto ry:n ja Pietarin SSOO:n väliseen yhteistoimintasopimukseen v 2011, jossa suomalaiseen osaamiseen perustuva ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittäminen Pietarin alueella oli keskeinen yhteistoiminnan tavoite. Projektissa kehitettiin rakennusalan ja kiinteistöalan työntekijöille ja työnjohdolle suunnattavaa ammatillista täydennyskoulutuksen materiaalia venäläiseen käyttöympäristöön.

Lenedu - projektin toteutuksen aikana (02.11.2012 - 01.11.2014) saatiin projektisuunnitelman toimet käytännössä tehdyksi ohjelman mukaisesti.

Projektiin osallistuneet venäläiset partnerit olivat Leningradin Oblastin rakentajien yhdistys (SRO), MAPO (International Alliance of Professional Education) ja FOS (Federation of construction education).

Suomesta hankkeeseen osallistuivat Edustroi Finland Oy, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus "Rateko", Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry.
Lenedu- projektin valmiit venäjänkieliset materiaalit on esitelty ao. luettelossa.

Työnjohto: Lenedu
  • Tuotannon ohjaus ja suunnittelu
  • Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
  • Kustannusten hallinta ja ohjaus (kustannuslaskenta) 
  • Talonrakennustöiden työohjeet
  • Kiinteistöalan koulutusaineisto
             - Kiinteistönhoidon käsikirja
             - Taloyhtiön energiakirja

Työntekijät Lenedu:
  • Kirvesmiehen koulutusohjelmat (6kpl)
           - puualan yleis- ja materiaalitieto
           - muottityöt
           - runkorakenteet
           - sisäviimeistelyt
           - ovet ja ikkunatyöt
           - hirsityöt
  • Laatoittajan koulutusohjelmat / EduSampo ja Mapo
  • Kattotöiden koulutusohjelma
  • Rakennushitsauksen koulutusohjelma