Edustroi projekti

Edustroi - hanke on ENPI CBC ohjelmaan kuuluva suomalais-venäläinen ammatillisen täydennyskoulutuksen kehityshanke. Tehtävänä on oppimateriaalien sisältöjen valmistelu venäläiseen toimintaympäristöön samoin täydennyskoulutuskonseptin laatiminen. Toiminta-alueena Pietarin kaupunkiseutu.
Projekti käynnistyi 8.2.2012 ja päättyi 7.12.2014.

Projektipartnerit:
The Union of Construction Associations and Organisations (SSOO), Committee of Construction/St. Petersburg, Technopark of Construction, Training Centre of the Construction Industries - Rateko, Rakennustietosäätiö.

Edustroi- projektin valmiit venäjänkieliset materiaalit on esitelty ao. luettelossa.

Työnjohto Edustroi:
  • Työturvallisuusjohtaminen            
  • Laatu ja laatujohtaminen             
  • Rakennusprojektihallinta ja sen ohjaus       
Työntekijät Edustroi:
  • Muuraustöiden koulutusohjelma        
  • Vedeneristystöiden koulutusohjelma   
  • Betonitöiden koulutusohjelma         
  • Raudoitustöiden koulutusohjelma      
Ratu:
  • Ratu kortisto, venäjänkielinen Ratu CD
  • DigiRatu (digitalisoitu aineisto internet - jakelu)
  • Digiratu täydennykset:
          o työturvallisuus
          o kustannuslaskimet
          o hybridioppikirja, digiratun käytön opetusaineisto, (graafinen/digitaalinen yhdistelmä)